Developed by Sanofi Genzyme for a UK and Ireland audience

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 09/03/2016

1. Innledning

Denne personvernerklæringen er opprettet for å informere deg om bruken av Genzyme Europe B.V., som er lokalisert i Naarden, Nederland («Sanofi Genzyme»), et selskap tilknyttet det franske moderselskapet Sanofi S.A., relatert til innsamling, bruk og offentliggjøring av personopplysninger (som definert nedenfor) via www.theworldvsms.com/no («nettstedet»).

Med «personopplysninger» menes all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, som nærmere definert i den nederlandske personvernlovgivningen (Wet van 6. juli, 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens).

Vennligst se til at du leser hele denne personvernerklæringen før du bruker nettstedet eller sender inn personopplysninger. Din bruk av nettstedet er underlagt denne personvernerklæringen og nettstedets bruksvilkår.

Vi kan når som helst endre eller oppdatere hele eller deler av denne personvernerklæringen uten varsel. Vennligst sjekk derfor denne personvernerklæringen regelmessig for oppdateringer. Datoen for siste oppdatering er angitt ovenfor.

2. H4B

Vi har inngått en avtale med Creative Lynx Ltd, som er lokalisert i Maidstone, Storbritannia, og handler under navnet H4B Manchester («H4B»), for å hoste og administrere nettstedet på våre vegne. H4B har gitt ansvaret for hosting av nettstedet til selskapet Rackspace Ltd., som er lokalisert i Middlesex, Storbritannia.

3. Bruk av «Kontakt oss»-alternativet

Når du klikker på lenken «Kontakt oss» nederst på siden, vises et kontaktskjema som du må fylle ut og sende inn. Dette kontaktskjemaet vil bli sendt til H4B. H4B vil kun bruke personopplysningene du har fylt ut i kontaktskjemaet (f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) til å kontakte deg og gi den informasjonen du har bedt om. H4B deler ikke personopplysningene dine med Sanofi Genzyme, unntatt når dette kreves for å adressere forespørselen din. Personopplysningene dine vil kun beholdes så lenge det er nødvendig for disse formålene.

4. Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker «informasjonskapsler». Les våre retningslinjer for informasjonskapsler.

5. Dine rettigheter

Du har rett til tilgang til, oppretting og sletting av personopplysningene dine. For å utøve denne rettigheten, eller hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer angående denne personvernerklæringen, kan du kontakte vår personvernansvarlig via lenken «Kontakt oss» nederst på nettstedet (se også punkt 3 ovenfor).

You are about to leave www.TheWorldvsMS.com

Sanofi Genzyme is not responsible for the content of this external website.

Proceed Stay on The World vs.MS

You are about to leave www.TheWorldvsMS.com

You are leaving to visit another one of our group websites. This website may be governed by different terms and conditions.

Proceed Stay on The World vs.MS