Menu

Vilkår og betingelser for deltakelse

1. GENERELT

1.1 The World vs.MS (heretter: «TWvsMS») er et stort initiativ utviklet av Sanofi Genzyme, som tar sikte på å drive meningsfylt og varig forandring i livet til mennesker som lever med multippel sklerose (MS) og de som støtter dem.
1.2 TWvsMS er initiert og organisert av Genzyme Europe B.V., lokalisert i Naarden, Nederland, et selskap tilknyttet det franske moderselskapet Sanofi S.A. (heretter «Sanofi Genzyme»).
1.3 Generell informasjon relatert til TWvsMS og Sanofi Genzyme finnes på nettstedet www.TheWorldvsMS.com/no (heretter: «nettstedet»).
1.4 Sanofi Genzyme har involvert Creative Lynx Ltd., som er lokalisert i Maidstone, Storbritannia, og handler under navnet H4B Manchester (heretter «H4B»), for å drive og administrere TWvsMS på sine vegne. H4B kan involvere tredjeparter til å utføre visse oppgaver for TWvsMS.
1.5 Sanofi Genzyme har involvert Newly Ltd., som er lokalisert i London, Storbritannia, og handler under navnet Evidently (heretter «Evidently») for å drive og administrere opprettelsen av de endelige videoene på sine vegne. Evidently kan involvere tredjeparter til å utføre visse oppgaver for TWvsMS.
1.6 Din deltakelse i TWvsMS skal være underlagt disse vilkårene og betingelsene. Sanofi Genzyme har rett til å endre disse vilkårene og betingelsene, uansett årsak og uten videre varsel. Det anbefales derfor at du sjekker disse vilkårene og betingelsene regelmessig.
1.7 Deltakelse i TWvsMS er åpen for enkeltpersoner over 18 år, organisasjoner og bedrifter. Enhver part eller enkeltperson som sender inn en historie som beskrevet nedenfor, vil bli betraktet som en «deltaker». Historier kan kun sendes inn av deltakere som er bosatt i Europa.
1.8 Ansatte i Sanofi-gruppen av selskaper samt deres direkte slektninger og andre som er direkte involvert i organisering av TWvsMS, er utelukket fra deltakelse.
1.9 Kommunikasjon og/eller korrespondanse fra Sanofi Genzyme, H4B og/eller Evidently med hensyn til TWvsMS skal være på enten engelsk, fransk, nederlandsk, tysk, spansk eller italiensk. Historier kan også sendes inn på andre språk. Sanofi Genzyme, H4B, og Evidently har rett til å oversette, redigere, forkorte og revidere innsendinger.
1.10 Sanofi Genzyme kan ensidig avslutte TWvsMS når som helst, uansett grunn.

2. STADIER AV TWVSMS

2.1 TWvsMS består av forskjellige stadier:
(a) Innsending og publisering på nettstedet av sanne historier som krever mer fra et liv med MS (heretter: «historier»).
(b) Utvelging av historier for utvikling av videoer til bruk på internett og offline, og i alle land i verden (heretter «videoer»).
(c) Utvikling og publisering av de endelige videoene.

2.2 Reglene for de ulike stadiene er beskrevet nedenfor.

3. INNSENDING OG PUBLISERING AV HISTORIER PÅ NETTSTEDET

3.1 Deltakere kan kun sende inn en historie ved å bruke utfyllingsskjemaet på nettstedet. Deltakere skal inkludere all informasjon som er forespurt i utfyllingsskjemaet. Bare komplette utfyllingsskjemaer vil bli behandlet.
3.2 Alle innsendte historier vil bli vurdert mot kriteriene som er definert på nettstedet. Fra historiene som oppfyller disse kriteriene, vil et begrenset antall bli publisert av Sanofi Genzyme på nettstedet og via sosiale medier. Hvor mange historier som publiseres, og hvilke, vil bli bestemt av Sanofi Genzyme.
3.3 Fristen for innsending av historier er publisert på nettstedet og via sosiale medier.
3.4 Kostnader i forbindelse med innsendingen av en historie skal bæres av deltaker.
3.5 Navnet på deltakerne som har sendt inn en historie, samt bildene deres, kan bli publisert på nettstedet og i andre (sosiale) medier som H4B, Evidently og/eller Sanofi Genzyme anser som passende.

4. UTVELGING AV HISTORIER FOR UTVIKLING AV VIDEOER

4.1 Innen to måneder etter at fristen for innsending av historier er utløpt, vil TWvsMS sin styrekomite, et team av pålitelige rådgivere, som enten lever med MS eller har kompetanse på dette området, velge tre historier for utvikling av en video. I tillegg kan Sanofi Genzyme og/eller dets tilknyttede selskaper (heretter: «tilknyttede selskaper») også velge historier for utvikling i en video. Beslutninger tatt av styrekomiteen og, i visse tilfeller, Sanofi Genzyme og/eller dets tilknyttede selskaper, vil være basert på fastsatte kriterier og er endelige. Det skal ikke være korrespondanse om utvelgelsesmetoden og utfallet av utvelgelsesprosessen.
4.2 Navnet på deltakerne som har sendt inn en utvalgt historie, samt bildene deres, kan bli publisert på nettstedet og i andre (sosiale) medier som H4B, Evidently og/eller Sanofi Genzyme anser som passende.

5. UTVIKLINGEN OG BRUKEN AV VIDEOER

5.1 Deltakere som har sendt inn en utvalgt historie vil bli kontaktet av H4B og/eller Evidently. Disse deltakerne forventes å samarbeide i utviklingen av en video og delta i presse- og medieoppdrag rundt TWvsMS. Dette kan medføre at deltakerne blir bedt om å fullføre intervjuer, bli tatt bilde av, delta i opptak av videoer, være involvert i opprettelsen av et storyboard, samt opprettholde korrespondanse og delta i møter med H4B, Evidently og/eller Sanofi Genzyme.
5.2 De endelige videoene vil bli publisert på nettstedet, via sosiale medier og via andre kanaler, som kan omfatte, men ikke begrenses til, fjernsyn, radio, konferanser og seminarer.
5.3 Deltakerne kan bli pålagt å inngå separate avtaler med H4B, Evidently og/eller Sanofi Genzyme angående aktivitetene beskrevet i avsnitt 5.1 og 5.2 ovenfor.

6. INTELLEKTUELL EIENDOM OG PUBLISITET

6.1 Deltakeren gir Sanofi Genzyme, H4B, og Evidently en evigvarende og verdensomspennende rett til å bruke, redigere, lagre, publisere og markedsføre alle innsendte historier og utviklede videoer til formål relatert til TWvsMS. Slik publisitet kan omfatte publisering av historier og/eller videoer på internett, via sosiale medier, fjernsyn og radio og på konferanser og seminarer, men er ikke begrenset til dette.
6.2 Sanofi Genzyme, H4B og Evidently har rett til å sitere tekster av deltakere og å bruke bilder og/eller videoer av en deltaker (uansett om de stammer fra en deltaker eller ikke).

7. PERSONVERN

7.1 For å administrere og forvalte deltakelse i TWvsMS, kan Sanofi Genzyme, H4B og/eller Evidently, på vegne av Sanofi Genzyme, behandle personopplysninger (som navn, kontaktinformasjon, din historie og annen informasjon fra deg) som deltakere oppgir i forbindelse med sin deltakelse i TWvsMS. Å oppgi alle opplysninger er frivillig; men å ikke oppi opplysninger (slik som navnet ditt) kan hindre deg i å delta i TWvsMS.
7.2 Vår behandling av dine personopplysninger er basert på vår legitime forretningsinteresse, slik at du kan delta i TWvsMS og for at vi skal kunne administrere og forvalte TWvsMS, og kontakte deg om nødvendig. Vi kan be deg om samtykke til å behandle personopplysningene dine når du deltar i TWvsMS, hvis det er nødvendig etter gjeldende lov.
7.3 Personopplysningene dine skal ikke holdes på identifiserbar form lenger enn nødvendig for å administrere og forvalte deltakelse i TWvsMS.
7.4 Du kan når som helst kontakte Sanofi Genzyme via lenken «Kontakt oss» på nettstedet for å motta ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger, og for å håndheve dine rettigheter til tilgang til eller utbedring eller sletting av personopplysninger, begrensning av eller innvendinger mot behandling, samt retten til dataportabilitet. Du kan også kontakte Sanofi Genzyme eller din lokale personvernmyndighet hvis du ønsker å sende inn en klage på behandlingen av personopplysningene dine.
7.5 Vi vil bare overføre personopplysningene dine til land utenfor EU hvis mottakerne sørger for et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, for eksempel ved hjelp av standard kontraktklausuler som godkjent av EU-kommisjonen. Vennligst kontakt oss via lenken «Kontakt oss» på nettstedet for å få mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine.

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1 Sanofi Genzyme, H4B og Evidently skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader på deltakere som følge av deltakelse i TWvsMS.

9. ANNET

9.1 Sanofi Genzyme bestemmer under alle forhold som ikke dekkes av disse vilkårene.
9.2 Den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene og betingelsene gjelder over alle andre språkversjoner av denne.

10. LOVGIVNING OG FORUMVALG

10.1 Disse vilkårene og betingelsene, og din deltakelse i TWvsMS er underlagt nederlandsk lov.
10.2 Tvister i forbindelse med TWvsMS og/eller disse vilkårene og betingelsene, som ikke kan løses på en alminnelig måte, skal kun fremmes for tingretten i Amsterdam, Nederland.

You are about to leave www.TheWorldvsMS.com

Sanofi Genzyme is not responsible for the content of this external website.

You are about to leave

www.TheWorldvsMS.com

You are leaving to visit another one of our group websites. This website may be governed by different terms and conditions.

Why did you find this content useful?

Why didn't you find this content useful?

Thank you for your feedback.