Developed by Sanofi Genzyme for a UK audience

Bruksvilkår

Sist oppdatert: 09/03/2016

1. Innledning

Denne siden beskriver bruksvilkårene som gjelder for alle internettbrukere som besøker www.theworldvsms.com/no («nettstedet»). Ved å bruke nettstedet forplikter du deg til å overholde disse bruksvilkårene uten forbehold. Vennligst ikke bruk nettstedet hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene. Vi anbefaler deg å regelmessig se over disse bruksvilkårene da de kan endres fra tid til annen og uten varsel. Datoen for siste oppdatering er angitt ovenfor.

2.Intellektuell eiendom

Nettstedet tilhører og drives av Genzyme Europe B.V., lokalisert i Naarden, Nederland (heretter «Sanofi Genzyme»), et selskap tilknyttet det franske moderselskapet Sanofi S.A. Presentasjonen og hver av komponentene, inkludert varemerker, logoer og domenenavn, publisert på nettstedet, er beskyttet av immaterielle rettigheter, og tilhører Sanofi S.A. eller dets tilknyttede selskaper, eller deres bruk er gjenstand for en fullmakt.

Ingen komponent på nettstedet kan på noen måte kopieres, reproduseres, endres, redigeres, endres, lastes ned, fjernes, ødelegges, sendes eller distribueres, uansett medium, helt eller delvis, uten skriftlige forhåndssamtykke fra Sanofi Genzyme. Kun kopiering for ikke-kommersiell eller personlig bruk (inkludert finansiell eller medierapporteringsformål) er autorisert. Følgende varsel bør vises på en autorisert kopi av hele eller deler av innholdet på nettstedet: «OPPHAVSRETT 2016 SANOFI GENZYME – ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.»

Sanofi og dets tilknyttede selskaper reserver seg retten til å foreta rettslig handling mot ethvert brudd på rettighetene til deres intellektuelle eiendom.

3. Type opplysninger

Informasjon, spesielt finansiell informasjon, som publiseres på nettstedet, skal ikke anses som oppmuntring til å investere. Den bør ikke under noen omstendighet tolkes som mulighetssøking eller som et offentlig tilbud, og den er heller ikke et tilbud om å tegne, kjøpe eller bytte aksjer eller andre verdipapirer i Sanofi S.A. og/eller deres tilknyttede selskaper. Finansiell informasjon som legges ut på nettstedet blir regelmessig oppdatert (hvis finansiell informasjon oppgis på nettet).

Nettstedet kan tilby oppfatninger fra eksperter som konsulteres i et bestemt felt i forhold til innholdet på nettstedet eller utdrag fra presseartikler. Alle slike opplysninger representerer utelukkende oppfatningen til den eksperten som konsulteres eller publikasjonen, og er ikke nødvendigvis oppfatningen til Sanofi Genzyme. Slike eksperter er ikke ansatte i Sanofi Genzyme og mottar ingen kompensasjon fra Sanofi Genzyme for bruk av sine oppfatninger. Sanofi Genzyme er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av noen slike opplysninger og oppfatninger. En ekspertuttalelse gjenspeiler kun den personlige oppfatningen til den eksperten, og skal under ingen omstendighet betraktes som Sanofi Genzymes oppfatning eller ansvar.

Nettstedet kan også inneholde informasjon relatert til sykdommer, helse, fitness, legemidler og medisinske behandlinger. Dette er kun til orientering og er ikke ment å være en erstatning for råd fra din egen lege eller farmasøyt. Du bør ikke bruke denne informasjonen til å diagnostisere sykdom eller et fysisk problem, eller til å forskrive eller bruke medisiner som presenteres på nettstedet.

Nettstedet er ikke beregnet på å brukes for å rapportere helseproblemer, bivirkninger eller tekniske produktklager, eller til å stille tekniske eller medisinske spørsmål angående Sanofi Genzyme-produkter. Du må alltid rådføre deg med legen eller farmasøyten din.

4. Lenker til andre nettsteder

Der nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse lenkene kun gitt til din informasjon. Sanofi Genzyme har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og aksepterer intet ansvar eller erstatningsansvar for innholdet, eller for tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av det. Eksistensen av en lenke mellom nettstedet og en tredjeparts nettsted eller ressurs betyr på ingen måte at Sanofi Genzyme på noen måte godkjenner innholdet på disse nettstedene eller ressursene, eller enhver bruk som slikt innhold kan brukes til.

Det er ditt ansvar å ta nødvendige forholdsregler for å hindre at datamaskinen din eller en (mobil-)enhet blir skadet av virus eller annet teknologisk skadelig materiale, eller gjennom svindel av en tredjepart.

Tredjeparters nettsteder kan inneholde hypertekstlenker til nettstedet. Slike lenker skal ikke installeres uten uttrykkelig, tidligere skriftlig samtykke fra Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme er på ingen måte ansvarlig for utilgjengeligheten av slike tredjepartssider. Sanofi Genzyme vurderer ikke, kontrollerer eller godkjenner ikke disse nettstedene og tar ikke ansvar for innhold, reklame, produkter eller annet materiale som er tilgjengelig på eller tilgjengelig via disse nettstedene.

5. Personopplysninger

Sanofi Genzyme respekterer personvernet til enhver enkeltperson som besøker nettstedet. Les vår personvernerklæring som forklarer dine rettigheter og vårt ansvar med hensyn til personopplysninger som er innhentet via nettstedet.

6. Informasjonskapsler

Nettstedet bruker «informasjonskapsler». Les våre retningslinjer for informasjonskapsler.

7. Ansvarsbegrensning

Sanofi Genzyme vil gjøre alt for å sikre at informasjon publisert på nettstedet er nøyaktig og oppdatert, og forbeholder seg retten til å endre innholdet når som helst uten forvarsel. Likevel gir Sanofi Genzyme ingen garanti for nøyaktigheten eller omfanget av slik informasjon, og garanterer heller ikke at informasjonen er oppdatert.

Med unntak av direkte skader som følge av forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet av Sanofi Genzyme, påtar Sanofi Genzyme seg intet ansvar for:

  • enhver skade som skyldes unøyaktighet, feil eller unnlatelse relatert til informasjon tilgjengelig på nettstedet;
  • enhver skade som skyldes bedragersk inntrengning av en tredjepart, som fører til en endring av informasjon eller materiale som er tilgjengelig på nettstedet;
  • og mer generelt, for enhver skade som skyldes (i) tilgang eller manglende tilgang til nettstedet, (ii) bruken av nettstedet, inkludert feil eller virus som kan infisere datamaskinen din eller enhver annen eiendom, og/eller (iii) anerkjennelse gitt til informasjon som er direkte eller indirekte tilgjengelig på nettstedet.

Informasjonen og materialet på nettstedet gis uten garanti, enten den er implisitt eller eksplisitt.

8. Nettstedets tilgjengelighet

Ved å besøke nettstedet bekrefter du (i) at det er teknisk umulig at nettstedet er feilfritt og at Sanofi Genzyme ikke påtar seg noe ansvar for dette; (ii) at nettstedet kan være midlertidig utilgjengelig på bestemte tidspunkter; og (iii) at driften av nettstedet kan bli negativt påvirket av hendelser og/eller forhold utenfor Sanofi Genzyme sin kontroll, for eksempel overførings- og telekommunikasjonsforbindelser mellom Sanofi Genzyme og deg, og mellom Sanofi Genzyme og andre systemer og nettverk.

Sanofi Genzyme og/eller dets leverandører kan til enhver tid, midlertidig eller permanent, endre eller avbryte hele eller deler av nettstedet i forbindelse med vedlikehold, forbedring og/eller endring av nettstedet. Sanofi Genzyme er ikke ansvarlig for noen endring eller utsettelse eller avbrudd på nettstedet.

9. Generell informasjon

Utgiver av nettstedet: Genzyme Europe B.V., et selskap behørig innlemmet og registrert i Nederland på Chamber of Commerce Hilversum under nr. 32050737, og har sin registrerte adresse på Gooimeer 10, 1411 DD, Naarden.

Administrering av nettsted: Creative Lynx Ltd, et selskap behørig innlemmet og registrert i Storbritannia under firmanr. 04028821, og har sin registrerte adresse på Havas House, Hermitage Court, Hermitage Lane, Maidstone, Kent, ME16 9NT.

Hosting av nettsted: Rackspace Ltd., et selskap behørig innlemmet og registrert i Storbritannia under firmanr. 03897010, og har sin registrerte adresse på 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ.

10. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene og ditt besøk på nettstedet er underlagt nederlandsk lov. Tvister som oppstår som følge av eller relatert til besøk på nettstedet, skal kun fremmes for tingretten i Amsterdam, Nederland.

Den engelskspråklige versjonen av disse bruksvilkårene gjelder over alle andre språkversjoner av denne.

You are about to leave www.TheWorldvsMS.com

Sanofi Genzyme is not responsible for the content of this external website.

Proceed Stay on The World vs.MS

You are about to leave www.TheWorldvsMS.com

You are leaving to visit another one of our group websites. This website may be governed by different terms and conditions.

Proceed Stay on The World vs.MS